De Kanalen per Poort

Bij de Poorten 10, 20, 34 en 57 zijn er meerdere Kanalen.

Pnr

Poort

#

Centrum

#-#

Kanaal

P01

Zelfexpressie

4

G

1-8

HET CREATIEVE ROLMODEL

P02

Ware Zelf

4

G

2-14

DE ALCHEMIST

P03

Ordenen

6

Sacraal

3-60

MUTATIE

P04

Formuleren

2

Ajna

4-63

LOGICA

P05

Ritme

6

Sacraal

5-15

RITME

P06

Wrijving

8

Emo

6-59

INTIMITEIT

P07

Leiderschapsrol

4

G

7-31

DE ALFA

P08

Unieke bijdrage

3

Keel

1-8

HET CREATIEVE ROLMODEL

P09

Focus

6

Sacraal

9-52

VASTBERADENHEID

P10

Gedrag

4

G

10-20

AWAKENING

P10

Gedrag

4

G

10-34

EXPLOREREN

P10

Gedrag

4

G

10-57

DE PERFECTE VORM

P11

Ideeën

2

Ajna

11-56

NIEUWSGIERIGHEID

P12

Voorzichtigheid

3

Keel

12-22

OPENHEID, SOCIAAL ZIJN

P13

De getuige

4

G

13-33

HET VERLOREN KIND

P14

Potentie

6

Sacraal

2-14

DE ALCHEMIST

P15

Extremen

4

G

5-15

RITME

P16

Vaardigheden

3

Keel

16-48

TALENT

P17

Meningen

2

Ajna

17-62

ORGANISATIE EN PLANNEN

P18

Correctie

7

Milt

18-58

OORDELEN, CORRIGEREN, VERBETEREN EN KRITIEK

P19

Nodig hebben

9

Wortel

19-49

GEVOELIGHEID EN SYNTHESE

P20

In het nu zijn

3

Keel

10-20

AWAKENING

P20

In het nu zijn

3

Keel

20-34

CHARISMA

P20

In het nu zijn

3

Keel

20-57

HET DOORDRINGENDE BEWUSTZIJN

P21

Controle

5

Ego

21-45

DE MATERIALIST

P22

Openheid

8

Emo

12-22

OPENHEID, SOCIAAL ZIJN

P23

Assimileren

3

Keel

23-43

STRUCTUREREN

P24

Rationaliseren

2

Ajna

24-61

DE DENKER

P25

Onschuld

4

G

25-51

INITIATIE

P26

De verkoper

5

Ego

26-44

DE ZENDER

P27

Zorg

6

Sacraal

27-50

BEHOUD EN VERZORGING

P28

De spelspeler

7

Milt

28-38

WORSTELEN MET HET LEVEN

P29

Ja zeggen

6

Sacraal

29-46

ONTDEKKING

P30

Erkenning van gevoelens

8

Emo

30-41

HERKENNING

P31

Leiden

3

Keel

7-31

DE ALFA

P32

Duurzaamheid

7

Milt

32-54

TRANSFORMATIE

P33

Privacy

3

Keel

13-33

HET VERLOREN KIND

P34

Kracht

6

Sacraal

10-34

EXPLOREREN

P34

Kracht

6

Sacraal

20-34

CHARISMA

P34

Kracht

6

Sacraal

34-57

KRACHT

P35

Verandering

3

Keel

35-36

VERGANKELIJKHEID

P36

Crisis

8

Emo

35-36

VERGANKELIJKHEID

P37

Vriendschap

8

Emo

37-40

GEMEENSCHAPSZIN

P38

De vechter

9

Wortel

28-38

WORSTELEN MET HET LEVEN

P39

De provocateur

9

Wortel

39-55

STEMMINGEN

P40

Leveren

5

Ego

37-40

GEMEENSCHAPSZIN

P41

Snoeien

9

Wortel

30-41

HERKENNING

P42

Groei

6

Sacraal

42-53

RIJPING

P43

Inzichten

2

Ajna

23-43

STRUCTUREREN

P44

Alertheid

7

Milt

26-44

DE ZENDER

P45

De verzamelaar

3

Keel

21-45

DE MATERIALIST

P46

Serendipiteit

4

G

29-46

ONTDEKKING

P47

Zich realiseren

2

Ajna

47-64

HET ABSTRACTE DENKEN

P48

Diepgang

7

Milt

16-48

TALENT

P49

Principes

8

Emo

19-49

GEVOELIGHEID EN SYNTHESE

P50

Waarden

7

Milt

27-50

BEHOUD EN VERZORGING

P51

Choqueren

5

Ego

25-51

INITIATIE

P52

Inactiviteit

9

Wortel

9-52

VASTBERADENHEID

P53

Beginnen

9

Wortel

42-53

RIJPING

P54

Ambitie

9

Wortel

32-54

TRANSFORMATIE

P55

Spirit

8

Emo

39-55

STEMMINGEN

P56

Stimuleren

3

Keel

11-56

NIEUWSGIERIGHEID

P57

Intuïtief inzicht

7

Milt

10-57

DE PERFECTE VORM

P57

Intuïtief inzicht

7

Milt

20-57

HET DOORDRINGENDE BEWUSTZIJN

P57

Intuïtief inzicht

7

Milt

34-57

KRACHT

P58

Levendigheid

9

Wortel

18-58

OORDELEN, CORRIGEREN, VERBETEREN EN KRITIEK

P59

Seksualiteit

6

Sacraal

6-59

INTIMITEIT

P60

Acceptatie

9

Wortel

3-60

MUTATIE

P61

Mysterie

1

Hoofd

24-61

DE DENKER

P62

Detail

3

Keel

17-62

ORGANISATIE EN PLANNEN

P63

Twijfel

1

Hoofd

4-63

LOGICA

P64

Verwarring

1

Hoofd

47-64

HET ABSTRACTE DENKEN